See English Version

اعلام حمایت دانشگاه ها و نهادهای علمی از همایش ملی آسیب شناسی روانی


با توجه به اهمیت فراوان و سطح علمی بسیار بالای برگزاری رویداد های علمی  در شکل گیری شبکه توسعه کشور این همایش نیز  از  معتبرترین گردهمایی های  علمی ، پژوهشی و اجرایی است که  در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می گردد  و مراکز علمی و پژوهشی معتبر زیر مجموعه وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سایر نهادهای مرتبط اعلام آمادگی جهت همکاری ، پشتیبانی و حمایت علمی از این رویداد مهم را  علمی نموده اند و این رویداد با حمایت مراکز علمی معتبر به صورت کاملا رسمی برگزار می گردد. در قسمت حامیان سایت همایش تعدادی از لوگو این حامیان نمایه گردیده است...

امید آنکه برگزاری این رویداد علمی در جهت تاثیر علم در توسعه و ارتقاء سطح رفاه زندگی مردم موثر باشد.