See English Version

شورایعالی کنفرانس

دکتر محمد نریمانی
رئیس  همایش

دکتر عادل زاهدبابلان
دبیر علمی همایش

دکتر تقی اکبری
دبیر اجرایی همایش

دکتر مهدی معینی کیا
عضو شورای عالی و سیاست گذاری

دکتر علی خالق خواه
عضو شورای عالی و سیاست گذاری

دکتر حسین تقوی
عضو شورای عالی و سیاست گذاری

دکتر محمد حسنی
عضو شورای عالی و سیاست گذاری
رامین غریب زاده مسئول دبیرخانه
                        

                                           مرتضی جاویدپور                                                                                              

 

            مسئول امور جاری همایش