See English Version

تعرفه های ثبت نام

ضمن قدردانی از استقبال گسترده اساتید، محققان، کارشناسان و دانشجویان محترم از دومین همایش ملی مدرسه آینده، به اطلاع می‌رساند به منظور انجام فرآیند ثبت‌نام و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از مؤلفان هر مقاله باید در همایشثبت‌نام نماید. در غیر اینصورت، مقاله مزبور در مجموعه مقالات چاپ نخواهد گردید.

هزینه ثبت نام  شرکت کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت نام نیست. ولی شرکت کنندگان بدون مقاله از همان ابتدا می توانند هزینه مربوطه را از طریق پنل شخصی خود واریز نموده و مراحل ثبت نام نهایی را تکمیل نمایند.

 

هزينه هاي ثبت نام :

مقاله دهندگان:

دانشجو   1500000ریال

به ازای هرمقاله اضافه (دانشجویی) 1000000 ریال

غير دانشجو   2000000ریال

به ازای هرمقاله اضافه (غیر دانشجویی) 1500000ریال

شرکت کنندگان بدون مقاله :

شركت كنندگان بدون مقاله ( دانشجو )  80000ریال

شركت كنندگان بدون مقاله ( غير دانشجو)  1200000ریال

 

- - کلیه پرداخت ها اینترنتی و از طریق آدرس اینترنتی http://services.uma.ac.ir/new_epay/pay بود و بایستی فیش پرداختی در سامانه بارگزاری گردد.

- ارائه کارت دانشجویی و یا گواهی اشتغال به تحصیل برای ثبت نام کنندگان دانشجویی الزامی می باشد.